transparent vertical ® viktoriia managarova 23 05 2016

Transparant verticaal
Viktoriia Managarova .

Wereld politiek van Robin van den Akker :

"Er is dus juist nu verticaliteit nodig :
representatie door politieke partijen
in nationale parlamenten".
22.04.2016. Frankrijk (Parijs) - Nederland.
Bron: Trouw/ ( Marc van Dijk. Filosofisch elftal:
'Afdwingen inspraak is pure noodzaak')


23.05.2016, 26.05.2016. Kiev, Oekraïne.
Psychoart House, ИАНМСФАН.

Robin van den Akker is  cultuurfilosoof, historicus en analist,
docent van de international filosofie en cultuur
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam,
mede-auteur van het concept metamodernisme met
Timotheus Vermeulen sinds 2010.

Viktoriia Managarova :

Robin van den Akker analyseert  de socio-economische problemen en de sterke politieke
en culturele crisises vooral in Europa in veel landen vanaf het midden van de 20e eeuw in de paradigma  "Nuit debout" in Parijs in het voorjaar van 2016.
De belangrijkste oorzaak van uitgebreide crisises is het vallen van een horizontale managment model in het mondiale politieke systeem van "universele gelijkheid" in de neokapitalistische en valse democratische postmodern  "mozaïek van grauwheid", waarbij er staan duidelijk international operende elites aan het hoofd.

Robin van de Akker :

" Ik vind de anarchistische toon van Nuit debout frustrerend.
Dit sentiment is een erfenis van de studentenopstand van mei 1968, die  nog sterk leeft in Frankrijk en waar ook nu op de pleinen weer veel naar wordt verwezen...Dat was allereerst een culturele rovolutie, die daarnaast ook politiek-economische gevolgen had. In onze neoliberale tijden is het precies omgekeerd... Wij hebben juist nood aan een politiek-economische revolte, die vervolgens ongetwijfeld ook culturele gevolgen zal hebben".

Viktoriia Managarova :

Een heel radikale oplossing van de situatie.
En kan er de hoge klassieke verticale systeem helpen ?
De geschiedenis heeft de ondoorzichtigheid van het hoogt ook 
"grijze" systeem bewijzen in de wereld van de gewone mensen.
Misschien moeten we het korter maken ?
En dan zal het zuiver worden.


Оставить комментарий